Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu- Lịch sử lớp 7

Trong bài học này, chúng tôi nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu, qua đó thấy được hình thái của một xã hội mới cũng như thấy được sự phát triển tất yếu của thành thị trong xã hội Châu Âu xưa.

A. Lí thuyết

I.  Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu

Người Giéc Manh vào đế quốc La Mã đã:

– Phá bỏ bộ máy nhà  nước Rô ma .

– Chia ruộng đất của chủ  nô cho quý tộc và tướng lĩnh, họ có quyền lợi , giàu có  đó là lãnh chúa  phong kiến .

– Nô lệ và nông dân trở thành nông nô , họ lệ thuộc vào lãnh chúa .

– Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành ở Châu Âu.

   Xã hội phong kiến Châu Âu :

– Lãnh chúa phong kiến .

– Nông nô .

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Lược đồ các quốc gia phong kiến Tây Âu

2. Lãnh địa phong kiến

– Lãnh  địa phong kiến gồm đất đai của lãnh chúa ,nhà ở của nông nô .

– Đời sống : lãnh chúa  có nhiều quyền  như vua , sống đầy đủ xa hoa ; nông nô phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.

– Kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Một lãnh địa phong kiến

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

Lâu đài của lãnh chúa 

  1. Sự xuất hiện các thành thị trung đại :

   –Cuối thế kỉ XI, KT thủ công nghiệp phát triển dẫn đến nhu cầu trao đổi và buôn bán hàng hoá, nhiều thành thị trung đại ra đời.

– Tổ chức của thành thị : phố xá cửa hàng , các phường hội và thương hội .

– Sống trong thành thị gồm  thợ thủ công , thương nhân .

– Thành thị thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa,  xã hội phong kiến Châu Âu phát triển .

 

Kinh tế của lãnh địa Kinh tế thành thị trung đại
 Kinh tế nông nghiệp.

Tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ.

Chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán .

Kinh  tế thủ công nghiệp và thương nghiệp .

Phường hội .

Thương hội

 

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

 Hội chợ ở Đức

B. Bài tập

Câu 1: Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ? Những việc làm ấy có tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu ?

Trả lời:

Khi vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã thành lập nên nhiều vương quốc mới của họ như vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Tây Gốt, Vương quốc Đông Gốt v.v… mà sau này phát triển thành các vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý (I-ta-li-a) v.v…

Người Giéc-man còn chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phần nhiều hơn, đồng thời cũng được phong các tước vị cao, thấp khác nhau như công tước, hầu tước, bá tước, nam tước…
Thế là những người này vừa có ruộng đất, vừa có tước vị. Họ trở nên có quyền thế và rất giàu có. Đó là các lãnh chúa phong kiến, còn nô lệ và nông dân thì biến thành nông nô, phụ thuộc vào các lãnh chúa.

Câu 2: Em hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa

Trả lời:

Ở trong lãnh địa, lãnh chúa xây dựng nơi ở của mình như những pháo đài kiên cố, có hào sâu, tường cao bao quanh, trong đó có dinh thự, nhà thờ và có cả nhà kho, chuồng trại v.v… Phần đất đai ở xung quanh lâu dài bao gồm đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầỵ v.v…, lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng và thu tô, thuế.

Câu 3: Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào ? – Những ai sống trong các thành thị ? Họ làm những nghề gì ?

Trả lời:

Do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hoá của mình đến những nơi có đông người qua lại để bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn, sau ưở thành các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.
Như thế, trong thành thị, cư dân chủ yếu là những thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán. Hằng năm, họ còn tổ chức những hội chợ lớn để triển lãm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

Câu 4: Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã có những hành động gì?

_Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã xóa bỏ bộ máy nhà nước của người Rô-ma,lập nên nhiều vương quốc mới

– Ruộng đất của chủ nô Rô-ma được chia cho các tướng lĩnh quân sự và quý tộc, đồng thời phong cấp các tước vị cao thấp khác nhau. Họ trở nên có quyền thế và giàu có. Đó là các lãnh chúa phong kiến, có thế lực trong xã hội.

– Nô lệ được giải phóng (hoặc nông dân công xã bị mất đất) biến thành nông nô – tầng lớp phụ thuộc vào lãnh chúa. Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

– Xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản : lãnh chúa và nông nô. Nông nô không có ruộng, phải phụ thuộc vào lãnh chúa. Quan hệ sản xuất mới – quan hộ sản xuất phong kiến đã hình thành ờ châu Âu.

Câu hỏi 5: Trình bày đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa?

_Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa : là đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín

– Lãnh địa phong kiến là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bàn của thời kì phong kiến phân quyền ờ châu Âu với quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến, là khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có cả ruộng đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng núi, ao hồ, sông đầm, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ và những thôn xóm của nôns dân. Đứng đầu mỗi lãnh địa là một lãnh chúa, có mọi quyền hành trong lãnh địa đó.

– Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa : là đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín.

Những chuyên mục hay của Lịch sử 7

Bài học trên đã cung cấp cho các bạn về quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu âu, đây cũng chính là tiền đề cơ bản cho sự xuất hiện của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại

Tài liệu văn học dành cho học sinh và giáo viên

Bài viết liên quan