Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8

Thế giới nửa đầu thế kỉ XX đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học, kĩ thuật, công nghệ. Những phát minh này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Để hiểu rõ hơn về động lực của sự phát triển này, chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

A. Lý thuyết

I. Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX

* Các phát minh rực rỡ :

Thuyết nguyên tử hiện đại , đặc biệt là thuyết tương đối của Anh- Xtanh (Đức ) .

– Hiện tượng phóng xạ nhân tạo , sinh học phản xạ có điều kiện , sinh học phân tử , chất kháng sinh Pê –ni- xi- lin .

– Máy bay đầu tiên ( 17-12-1903) của hai anh em nhà Wright

*Ứng dụng : đưa vào sử dụng như điện tín , điện thoại , ra đa, hàng không ..

*Tác dụng:

+Tích cực : mang lại cuộc sống tươi đẹp .

+Tiêu cực : trở thành phương tiện chiến tranh như bom nguyên tử …

su phat trien cua khoa hoc ki thuat va van hoa dau the ki xxVào ngày 17 tháng 12 năm 1903, chiếc Flyer của anh em nhà Wright trở thành chiếc máy bay có động cơ đầu tiên thực hiện chuyến bay được kiểm soát liên tục

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

* Văn hóa Xô Viết: hình thành sau Cách mạng tháng Mười trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác -Lê nin , kế thừa những di sản tinh hoa của văn hóa nhân loại .

* Giáo dục :

– Nhiệm vụ hàng đầu là xóa nạn mù chữ và thất học .

– Sáng tạo ra chữ viết

– Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và nghệ thuật .

– Giáo dục phổ cập bắt buộc .

– Phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố .

* Kết quả :chưa đầy 30 năm đa số người dân có trình độ văn hóa ; có đội ngũ trí thức đông đảo phục vụ cho tổ quốc.

* Khoa học kỹ thuật đạt nhiều thành tựu :

– Chế tạo thành công bom nguyên tử .

– Sử dụng nguyên tử vào mục đích hòa bình .

– Khoa học vũ trụ phát triển với C .Xi -ôn -cốp- xki –người sáng lập ngành du hành vũ trụ hiện đại .

* Văn hóa –nghệ thuật :

– Văn hóa, thi ca , sân khấu , điện ảnh đều đạt thành tựu to lớn .

– Nhà văn nổi tiếng như M.Gooc- ki; M. Sô- lô -khốp…

– Những tác phẩm văn học : Sông Đông êm đềm của M. Sô- lô -khố p; Con đường đau khổ của A. Tôn – x tôi …..

su phat trien cua khoa hoc ki thuat va van hoa dau the ki xxAnh em nhà Wright, những người đã chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên

su phat trien cua khoa hoc ki thuat va van hoa dau the ki xx
Pie và Marie Quy ri cặp vợ chồng hóa học nổi tiếng thế giới từng đoạt giải Nobel về hóa học

B. Bài tập

Câu 1. Nhà bác học An-be Anh-xtanh là người nước nào?

A. Nước Nga.
B. Nước Đức.
C. Nước Pháp.
D. Nước Mĩ

Câu 2. An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lí thuyết tương đôi.
B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 3. Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:

A. Điện tín, điện thoại.
B. Ra đa, hàng không.
C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
D. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.

Câu 4. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

A. Ngày 17-12-1903.
B. Ngày 17-12-1904.
C. Ngày 17-12-1905.
D. Ngày 17-12-1906.

Câu 5. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo?

A. An-be Anh-xtanh (Người Đức)
B. Nô-ben (người Thụy Điển)
C. ô- vin (người Mĩ)
D. ô-vin và Uyn – bơ-Rai (người Mĩ)

Câu 6. Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tiếp thu những tinh hoa vãn hoá của nhân loại.
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại,
C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.
D. Phát huy và bảo tồn những giá trị ván hoá của dân tộc Xô viết.

Câu 7. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô Viết được thể hiện ở điểm nào?

A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật.
C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

—————–

Câu 8. Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người thoát nạn mù chữ?

A. 40 triệu người.
B. 50 triệu người,
C. 60 triệu người.
D. 70 triệu  người.

Câu 9. Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?

A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 10. Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?

A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
D. Phát triển vãn hoá, nghệ thuật.

Câu 11.”Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản được 102800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?

A. Nước Mĩ.
B. Nước Anh.
C. Nước Liên Xô.
D. Nước Trung Quốc.

Câu 12. Vì sao xoá nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hoá mới ở Liên xô?

A. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phổ biến.
B. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển.
C. Tỷ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn hoá.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 13. “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai ?

A. Nhà khoa học A Nô-ben
B. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh.
C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki.
D Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.

Câu 14. Điền vào chỗ trống những từ thích hợp với đoạn viết sau:

“Trong vòng chưa đầy 30 năm, ……………….“đi giày cỏ” xưa kia đã trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ văn hoá cao, có một đội ngũ tri thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

A. Nước Anh
B. Nước Mĩ
C. Nước Nga
D. Nước Pháp

ĐÁP ÁN

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 8:

Bài học trên đây chúng tôi đã giúp các bạn khái quát về những thành tựu khoa học, kĩ thuật, công nghệ đầu thế kỉ XX trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Bài viết liên quan