Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu- Lịch sử 7

Trong bài học hôm trước, chúng tôi đã cung cấp những nội dung cơ bản của quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu. Bài học ngày hôm nay Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì hậu trung đại Châu Âu mang đến cái nhìn tổng quan và toàn diện và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản thông qua các cuộc đấu tranh xã hội, mà người lãnh đạo là giai cấp tư sản.

A. Lí thuyết

1. Phong trào  Văn hóa Phục hưng thế kỷ XIV-XVII

* Nguyên  nhân :

– Chế độ phong kiến kềm hãm sự phát triển của xã hội .

-Giai cấp tư sản mạnh về kinh tế , nhưng không có địa vị xã hội nên họ chống lại phong kiến , dẫn đến Phong trào  Văn hóa Phục Hưng thế kỷ XIV-XVII

* Văn hóa Phục hưng : là sự phục hưng tinh thần của nền văn hóa cổ  Hi Lạp và Rô ma , sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản .

Ở I ta li a  lan rộng sang Châu Âu .

-Ra -bơ -le  là nhà văn , nhà y học .

-Đê -các -tơ : tóan và triết học .

-Lê -ô -na đơ Vanh -xi là họa sĩ , kỹ sư .

-Cô -pec -níc là nhà thiên văn

-Sếch- x pia là sọan kịch .

* Tư tưởng :

+Phê phán  giáo  hội Thiên chúa giáo và phong kiến,.

+Đề cao giá trị con người , đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ .

* Biện pháp :

+Phát động quần chúng chống phong kiến .

+là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại

+Mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa Châu Âu .

 

da-vinci_400

 Thiên tài Leonardo Da Vinci

2. Phong trào Cải cách tôn giáo

* Nguyên nhân :

-Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân

-Giáo Hội là thế lực cản trở  sự phát triển của tư sản đang lên .

Nội dung :Cải cách tôn giáo của Lu thơ(Đức):

-Phủ nhận vai trò thống trị  của Giáo Hội.

-Đòi bãi bỏ lễ nghi phiền tóai .

-Đòi quay về với giáo lý Ki tô nguyên thủy

    -Lan nhanh sang Thụy Sĩ, Pháp , Anh .

* Tác động :  

+  Thúc  đẩy , châm ngòi cho khởi nghĩa nông dân.

+  Ki tô bị phân làm 2 giáo phái : đạo Tin lành và Ki tô  giáo  cũ .

 lu_th_picture2_400

M. Lu –thơ

 pictur_mo_na_li_sa_2_400

Bức họa “Mona Lisa” nổi tiếng của Leonardo da Vinci

B. Bài tập

Câu 1: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì ?

Trả lời:

Bằng những tác phẩm của mình, họ đã lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Giờ đây thần thánh không còn là những nhân vật trung tâm trong các tác phẩm văn học, Kinh thánh của nhà thờ không còn là chân lí. Ngược lại, giá trị chân chính của con người được đề cao ; con người phải được tự do phát triển. Văn hoá Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Câu 2: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Trả lời:

Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào Giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế, giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội đó.
Những tư tưởng cải cách của Lu-thơ nhanh chóng lan rộng sang Thuỵ Sĩ, Pháp, Anh v.v… Tại Thuỵ Sĩ, một giáo phái cải cách khác ra đời, gọi là đạo Tin Lành, do Can-vanh sáng lập, được đông đảo nhân dân tin theo. Như vậy, đạo Ki-tô đã bị phân chia thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki-tô giáo cũ và Tân giáo
là tôn giáo cải cách. Hai giáo phái này luôn mâu thuẫn, xung đột nhau.

Câu 3: Em hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ và Can-vanh

Trả lời:

Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là M. Lu-thơ (1483 – 1546), một tu sĩ ở Đức. Ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

Tại Thuỵ Sĩ, một giáo phái cải cách khác ra đời, gọi là đạo Tin Lành, do Can-vanh sáng lập, được đông đảo nhân dân tin theo.

Câu 4: Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng?

Trả lời:

– Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hoá Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hoá Phục hưng. Dựa vào nội dung mục 1 để trả lời. Cần nêu rõ do sự kìm hãm của chế độ phong kiến đối với các giá trị văn hoá, sự lớn mạnh của giai cấp tư sản về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị, xã hội là nguyên nhân cơ bản dẫn tới bùng nổ phong trào Văn hoá Phục hưng.
– Nội dung phong trào lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô, đả phá trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người, khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.

Câu 5: Phong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ ?

Trả lời:

Phong trào Cải cách tôn giáo dã có tác động trực tiếp đến xã hội châu Âu thời bấy giờ :

– Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân, tiêu biểu là cuộc chiến tranh nông dân ở Đức.

– Tôn giáo lúc này bị phân hoá thành hai phái: đạo Tin Lành và Ki-tô giáo.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 7:

Qua bài học trên, chúng tôi đã khái quát những kiến thức cơ bản nhất về quá trình đấu tranh của giai cấp tư sản đối với chế độ phong kiến trong xã hội Châu Âu. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Tài liệu văn học dành cho học sinh và giáo viên

Bài viết liên quan