Câu hỏi ôn tập bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Tại sao dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời câu hỏi:

Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:
Nước Pháp tuy là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế bị kiệt quệ. Do đó, tư bản độc quyền Pháp phải đẩy mạnh khai thác các thuộc địa, trong đó có Đông Dương và Việt Nam để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra và để bóc lột, kiếm lời nhiều nhất.

Câu hỏi 2: Nội dung khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương nghiệp ?

Trả lời câu hỏi:

* Nông nghiệp

– Pháp tập trung vốn đầu tư vào nông nghiệp, chủ yếu là trồng và khai thác cao su.

– Năm 1927, số vốn đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phrăng, gấp nhiều lần vào thời kì trước chiến tranh.

– Diện tích trồng cao su tăng từ lỗ ngàn héc ta năm 1918 lên 120 ngàn héc ta năm 1930.

– Nhiều công ti cao su lớn ra đời.

* Công, thương nghiệp

– Tư bản Pháp chú trọng đến khai mỏ, chủ yếu là mỏ than.

– Các công ti than có từ trước đều được bỏ vốn thêm và hoạt động
mạnh hơn.

– Nhiều công ti than mới nối tiếp nhau ra đời.

– Mở thêm một số cơ sở công nghiệp như các nhà máy sợi Hải Phòng, Nam Định, nhà máy rượu Hà Nội, Nam Định, Hà Đông, nhà máy diêm Hà Nội, Hàm Rồng, Bến Thuỷ, nhà máy đường Tuy Hòa, nhà máy xay xát gạo Chợ Lớn v.v…

– Thương nghiệp phát triển hơn trước thời kì chiến tranh. Để nắm chặt thị trường Việt Nam và Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào nước ta, chủ yếu là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam tăng lên rất nhanh.

Câu hỏi 3: Vì sao Pháp tập trung vốn đầu tư nhiều nhất vào việc khai thác cao su và than ?

Trả lời câu hỏi:

Pháp tập trung vốn đầu tư nhiều nhất vào việc khai thác cao su và than vì sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tập trung vào khôi phục, phát triển kinh tế nên cao su và than là hai mặt hàng có nhu gia lớn tại thị trường Pháp và trên thế giới.

Câu hỏi 4: Hãy cho biết nội dung khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng?

Trả lời câu hỏi:

Ngân hàng Đông Dương, đại diện thế lực của tư bản tài chính Pháp, có cổ phần trong hầu hết các công ti và xí nghiệp lớn, đã nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương.

Câu hỏi 5: Chương trình khai thác lần thứ hai của Pháp trong các lĩnh vực ?

Trả lời câu hỏi:

– Tăng cường đầu tư vốn mở rộng sản xuất.

– Nông nghiệp: Chủ yếu là đồn điền cao su.

– Công nghiệp: Chủ yếu là khai thác than đá, mở rộng một số cơ sở công nghiệp chế biến: nhà máy sợi Nam Định, rượu Hà Nội, nhà máy xay xát gạo ở Chợ Lớn…

– Thương nghiệp: Để nắm chặt thị trường Việt Nam và Đông Dương, tư bản Pháp đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào nước ta.

– Giao thông vận tải: Đầu tư phát triển thêm đường sắt xuyên Đông Dương nối liền nhiều đoạn: Đồng Đãng – Na sầm (1922), Vinh – Đông Hà (1927).

– Tài chính: Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế.

– Thuế khóa: Đánh thuế nặng và đặt nhiều thứ thuế.

Câu hỏi 6: Dựa vào lược đồ (Hình 27 – Sách giáo khoa), em hãy cho biết chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?

Trả lời câu hỏi:

Chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi sau:

– Về nông nghiệp:

+Cao su, cà phê, chè, lúa gạo.

– Về công nghiệp:

+ Khai thác mỏ than, mỏ vàng, thiếc, chì, kẽm, vônphơram.

+ Sửa chữa tàu thủy.

– Về hàng tiêu dùng: Rượu, bia, thuốc lá, xay xát gạo, giấy, diêm, đường, vải, tơ, sợi, thuỷ tinh, gỗ.

Câu hỏi 7: Em có nhận xét gì về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp so với lần thứ nhất?

Trả lời câu hỏi:

Điểm mới trong chương trình khai thác lần thứ hai so với trước là tăng cường đầu tư vốn, kĩ thuật vào mở rộng sản xuất để kiếm lời. Tuy nhiên, về cơ bản, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không thay đổi so với trước kia: vẫn hạn chế công nghiệp phát triển, đặc biệt là công nghiệp nặng; tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng cách đánh thuế nặng như thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện và hàng trăm thứ thuế khác.

Câu hỏi 8: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp có tác dụng như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam?

Trả lời câu hỏi:

– Kinh tế tư bản thực dân được tiếp tục mở rộng, song vẫn duy trì nền kinh tế phong kiến.

– Các ngành kinh tế ở Việt Nam có bước phát triển mới trong phạm vi hạn hẹp của nền kinh tế tư bản thực dân, song thực dân Pháp hết sức hạn chế công nghiệp phát triển, nhằm cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật – Lịch sử 9

Bài viết liên quan