Đề thi chuyên đề 10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8

ĐỀ 1

Câu 1. Nguyên nhân nào khiến nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (1802). Hiệp ước đã vi phạm điều gì?

Câu 2. So sánh thái độ và kiểu hành động của nhân dân và của triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp ?

Câu 3. Nhận xét về phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì về hoàn cảnh, số lượng, quy mô, kết quả?

Câu 4. Lập niên biểu những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 – 1873, theo mẫu sau:

Thời gian Nội dung chính
…………………….. …………………….

Câu 5. So sánh thái độ và hành động của nhân dân và triều đình Huế trong việc Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất ?

Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Ki Triều đình
Thái độ ……………………. …………………….
Hành động ……………………. …………………….

Câu 6. Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Nêu nhận xét về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ?

Câu 7. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1882 có gì khác năm 1873?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1:

Hướng dẫn trả lời:

  • Nguyên nhân khiến nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất:

Nhà Nguyễn nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ; đồng thời, để rảnh tay ở phía Nam đối phó với phong trào nông dân khởi nghĩa ớ Trung Kì và Bắc Kì.

  • Hiệp ước đã vi phạm chủ quyền dân tộc: cắt đất cho giặc.

Câu 2. So sánh thái độ và kiểu hành động của nhân dân và của triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp ?

Hướng dẫn trả lời:

Nhân dân Triều đình Huế
Thái độ –   Kiên quyết chống xâm lược ngay từ khi Pháp nổ súng xâm lược nước In.

–   Kiên quyết chống trả khi địch tấn công Gia Định và các tỉnh Nam Hộ,

–   Không kiên quyết động viên nhân dân chống Pháp.

–   Bỏ 15 thời cơ hành động.

– Nhu nhược ươn hèn, ích kỉ, vì quyền lợi của dòng họ bán rẻ dân tộc.

Hành động –   Anh dũng chống trả dịch tại Đà Nẵng làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của chúng.

–   Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt chống sự mở rộng chiếm đóng của thực dân Pháp và chống sự nhu nhược của triển đình.

–   Bỏ lỡ thời ca khi địch đánh Gia Định,

–   Kí Hiệp ước 1862, để mất ba tỉnh miền Đông Nam Kì.

– Để mất ba tỉnh miền Tây (1867).

–   Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

 

Câu 3. Nhận xét về phong trào chống Pháp của nhân dân Nam Kì về hoàn cảnh, số lượng, quy mô, kết quả?

Hướng dẫn trả lời:

-Hoàn cảnh: Cuộc kháng chiến càng ngày càng khó khăn vì thái độ bạc nhược, câu kết với giặc để đàn áp phong trào của nhân dân của triều đình nhà Nguyễn.

-Số lượng người tham gia; đông đảo, nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân.

– Quy mô: Rộng khắp 6 tỉnh Nam Kì.

-Kết quả: Thất bại.

Câu 4. Lập niên biểu những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ 1858 – 1873, theo mẫu sau:

Thời gian Nội dung chính
…………………….. …………………….

Hướng dẫn trả lời:

STT Thời gian Nội dung chính
1 Ngày 1 – 9 – 1858 Pháp tấn công Đà Nẵng.
2 Ngày 17-1-1859 Pháp tấn công Gia Định.
3 Ngày 10-12-1861 Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa.
4 Ngày 24 – 2 -1861 Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu giặc trên sông Vàm Cỏ.
5 Ngày 5 – 6 -1862 Hiệp ước Nhâm Tuất.
6 Tháng 2-1863 Pháp tấn công căn cứ Tân Hòa (Gò Công).
7 Ngày 20-8-1863 Trương Định hi sinh.
8 Ngày 24 – 6 -1867 Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây.
9 Từ năm 1867 – 1875 Hàng loạt các cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra ở Nam Kì.

Câu 5. So sánh thái độ và hành động của nhân dân và triều đình Huế trong việc Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất ?

Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Ki Triều đình
Thái độ ……………………. …………………….
Hành động ……………………. …………………….
Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì Triều đình
Thái độ Kiên quyết chống giặc Không kiên quyết chống giặc, cầm chừng, chủ yếu thiên về thương thuyết.
Hành động Anh dũng đứng lên kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. –   Tạo điều kiện cho Pháp ra Bắc Kì.

–   Làm thất thủ thành Hà Nội.

–   Kí Hiệp ước Giáp Tuất (15 – 3-1874)

Câu 6. Vì sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Nêu nhận xét về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 ?

Hướng dẫn trả lời:

– Hiệp ước 1874 xuất phát từ ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp, vì dòng họ triều đình Huế. Đây là một sự tính toán thiếu cẩn trọng, khiến triều đình Huế trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn. Chủ quyền dân tộc bị xâm phạm nhiều hạn, tạo điều kiện để Pháp thực hiện những âm mưu xâm lược tiếp theo.

– So với Hiệp ước 1862, Hiệp ước 1874 khiến nước ta mất thêm 3 tỉnh Nam Kì, mất thêm một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ ngoại giao và thương mại.

Câu 7. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành Hà Nội năm 1882 có gì khác năm 1873?

Hướng dẫn trả lời:

– Tăng cường phòng thủ.

– Có sự phối hợp trong ngoài.

– Một số người chủ trương trình triều đình thực hiện kế sách chiến đấu lâu dài, dựa vào rừng núi nhưng không được triều đình chấp nhận.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 8:

Bài viết liên quan